Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

W dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – tj. 24 maja 2015 r. wyborcy niepełnosprawni będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu w celu dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego na terenie miasta i gminy Gryfino.
W tym celu potrzebę taką należy zgłosić w dniu wyborów pod nr telefonu 91-416-20-11 wew. 231 (Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16) w godz. 700 - 2100.

Gryfino, 19 maja 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn