Lista obecności

Lista obecności
 Członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
na wspólnym posiedzeniu  w dniu 17 lutego o godzinie 1100

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności na posiedzeniu komisji
1.  Adamiak Roland obecny
2.  Hładki Krzysztof nieobecny
3.  Kawka Jacek obecny
4.  Kmieciak Zdzisław obecny
5.  Kozakiewicz Zbigniew obecny
6.  Rubczak Małgorzata obecna
7.  Warda Bogdan obecny
8.  Witowska Jolanta obecna
9.  Wisińska Małgorzata obecna
10.  Skonecki Czesław obecny
11.  Zwoliński Piotr obecny
12.  Sochaj Ireneusz obecny