Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 17 lutego (wtorek) 2015 r. godz. 1100

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

II. Spotkanie z firmą ENERGA Invest SA w celu przedstawienia realizowanych zadań w zakresie budowy farmy wiatrowej Parsówek.

III. Wolne wnioski i informacje