Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska oraz Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego na wspólnym posiedzeniu
w dniu 23 grudnia 2014 r.
o godzinie 1000

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności na posiedzeniu komisji
1.    Guga Rafał obecny
2.    Hładki Krzysztof obecny
3.    Kamiński Łukasz obecny
4.    Kawka Jacek obecny
5.    Kmieciak Zdzisław obecny
6.    Kozakiewicz Zbigniew obecny
7.    Skonecki Czesław obecny
8.    Sochaj Ireneusz obecny
9.    Trzepacz Zenon obecny
10.    Rubczak Małgorzata nieobecna
11.    Witowska Jolanta obecna
12.    Wisińska Małgorzata obecna
13.    Zwoliński Piotr obecny