Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu,
Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej na wspólnym posiedzeniu
w dniu 22 grudnia 2014 r. o godzinie 10:00

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności na posiedzeniu komisji
1.  Adamiak Roland obecny
2.  De La Torre Ewa obecna
3.  Hładki Krzysztof obecny
4.  Jaremczuk Leszek obecny
5.  Namieciński Tomasz obecny
6.  Para Marcin obecny
7.  Pazik Marcin obecny
8.  Rubczak Małgorzata nieobecna
9.  Skonecki Czesław obecny
10.  Warda Bogdan obecny
11.  Wisińska Małgorzata obecna
12.  Zwoliński Piotr obecny