Materiały na sesję

 

  • DRUK NR 1/III - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  w Gryfinie na rok 2015.
  • DRUK NR 2/III - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2015 rok.
  • DRUK NR 3/III - Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino.
  • DRUK NR 4/III - Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej.
  • DRUK NR 5/III - Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej.
  • DRUK NR 6/III - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/399/14 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  • DRUK NR 7/III - Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino.
  • DRUK NR 8/III - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.