Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 1 grudnia 2014 r. o godz. 1200

  1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Zamknięcie obrad.