OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 28 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gryfina w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Lista załączników:
OBWIESZCZENIE [146967 bajtów]