Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/LII - Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
 • DRUK NR 2/LII - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 • DRUK NR 2-1/LII - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie.
 • DRUK NR 3/LII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 • DRUK NR 4/LII - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • DRUK NR 5/LII - Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • DRUK NR 6/LII - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Gryfinie.
 • DRUK NR 7/LII - Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 • DRUK NR 8/LII - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2014.
 • DRUK NR 9/LII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok
 • DRUK NR 10/LII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok
 • DRUK NR 11/LII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok.
 • DRUK NR 12/LII - Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia przez Gminę Gryfino działalności  w zakresie telekomunikacji.
 • DRUK NR 13/LII - Rozpatrzenie zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Szczecinie dotyczącego pisma mieszkańców sołectwa Sobieradz..
 • DRUK NR 14/LII - Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 15/LII - Rozpatrzenie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 16A/LII - Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji autobusowej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych  w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.
 • DRUK NR 16B/LII - Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami komunikacji autobusowej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.
 • DRUK NR 17/LII - Zaopiniowanie wniosku Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków  o ustanowienie na działce nr 14/2 obręb Krajnik lasu ochronnego (wodochronnego).
 • DRUK NR 18/LII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino na lata 2014-2018”.