Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XLIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 8 sierpnia 2014 r. o godz. 16:00


I. Sprawy regulaminowe
- otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad tworzenia harmonogramu budowy i remontów dróg na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 1/XLIX.
1/ dyskusja,
2/ podjęcie uchwały.

III. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych – DRUK Nr 2/XLIX.
1/ dyskusja,
2/ podjęcie uchwały.

IV.  Wolne wnioski i informacje.