Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, z dnia 14.07.2014

Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie złożenia zażalenia na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie o umorzeniu śledztwa -

Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jerzy Piasecki

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie w postępowaniu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie -
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Eugeniusz  Robak