Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Rewizyjnej
na wspólnym posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2014r.

  L.p.   Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności przed posiedzeniem Potwierdzenie  obecności po posiedzeniu
  1.   Guga Rafał   obecny   obecny
  2.   Kuduk Eugeniusz   obecny   obecny  
  3.   Nikitińska Janina   obecna   obecna
  4.   Robak Eugeniusz   obecny   obecny
  5.   Radawiec Ryszard   obecny   obecny
  6.   Trzepacz Zenon   obecny   obecny
  7.   Witowska Jolanta   obecna   obecna
  8.   Ewa De La Torre   obecna   obecna  
  9.   Elżbieta Kasprzyk   nieobecna   nieobecna
  10.   Tomasz Namieciński   obecny   obecny
  11.   Tadeusz Figas   obecny   obecny