Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XLIII nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej, z dnia 06.05.2014

Numer głosowania: 1
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. -

Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Kazimierz Fischbach  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz    

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński
 Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn    

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Rafał Guga  Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska
 Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 2
Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. - ponowne głosowanie - za projektem uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn  

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Janina Nikitińska  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński
 Jolanta Witowska