Materiały na sesję

 

 • DRUK Nr 1/XLII - Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2013 r.
 • DRUK Nr 2/XLII  - Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2013 r.
 • DRUK Nr 3/XLII  - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za 2013 r.  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2014 r.
 • DRUK Nr 4/XLII  - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – dz. nr 454/2.
 • DRUK Nr 5/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 26 w m. Stare Brynki.
 • DRUK Nr 6/XLII  - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 421/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino.
 • DRUK Nr 7/XLII  - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/622/02 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, pomieszczeń przynależnych i udziału w nieruchomościach gruntowych, ustalenia zasad sprzedaży oraz bonifikat od ceny sprzedaży.
 • DRUK Nr 8/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gryfino środków funduszu sołeckiego.
 • DRUK Nr 9/XLII  - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów.
 • DRUK Nr 10/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
 • DRUK Nr 11/XLII - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • DRUK Nr 12/XLII Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • DRUK Nr 13/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok
 • DRUK Nr 14/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok
 • DRUK Nr 15/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2014 roku.
 • DRUK Nr 16/XLII - Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.
 • DRUK Nr 17/XLII - Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie organom państwa.