Ustawowe terminy czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu

 

  1. Ustawowe terminy czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu
  2. Wniosek o wpis do rejestru wyborców
  3. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców