Wyniki głosowania - część II z 05.12.2013

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z c.d. XXXIX sesji Rady Miejskiej, z  05.12.2013

Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino, obowiązujących w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - nowa wersja - Druk Nr 17/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 4
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Kazimierz Fischbach  Jarosław Kardasz  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Rafał Guga
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki  Eugeniusz  Robak