Wyniki głosowania - część I z 18.11.2013

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 18.11.2013

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przegłosowanie przyjęcia protokołów: z XXXVII i XXXVIII sesji

Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  

Nie głosowało:

 Tomasz Namieciński

     

Numer głosowania: 2
Przegłosowanie wniosku radnego Pawła Nikitińskiego o zmianę porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Rafał Guga

     

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gryfino. - przegłosowanie wniosku radnej Magdaleny Chmury-Nycz do projektu uchwały - Druk Nr 1/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Janina Nikitińska
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak    

Przeciw:

 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach

     

Nie głosowało:

 Krzysztof Hładki

     

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gryfino. - z przyjętym wnioskiem radnej Magdaleny Chmury-Nycz - Druk Nr 1/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 0
Przeciw: 16
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz
 Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz

     

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino. - z autopoprawkami Burmistrza - Druk Nr 2/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 2
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Tadeusz Figas  Jacek Kawka    

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz
 Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak      

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2014. - z autopoprawką Burmistrza - Druk Nr 3/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. - przegłosowanie wniosku Burmistrza o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad sesji - Druk Nr 4/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Eugeniusz  Robak

     

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz  Mieczysław Sawaryn    

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok. - Druk Nr 5/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz

Wstrzymało się:

 Jolanta Witowska

     

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok. - Druk Nr 6/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2013-2033. - Druk Nr 7/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Janina Nikitińska  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2013-2033. - ponowne głosowanie za uchwałą - Druk Nr 7/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Zenon Trzepacz    

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski      

Wstrzymało się:

 Krzysztof Hładki  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości. - Druk Nr 8/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz
 Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości. - Druk Nr 9/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka  

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5. - Druk Nr 10/XXXIX

Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk

     

Numer głosowania: 15
Rozpatrzenie skargi Pana Marka Frelicha na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - przegłosowanie projektu uchwały uznającego skargę za zasadną - Druk Nr 12/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka

     

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014. - przegłosowanie wniosku  Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej - Druk Nr 13/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz      

Przeciw:

 Jacek Kawka

     

Wstrzymało się:

 Rafał Guga

     

Nie głosowało:

 Jolanta Witowska

     

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014. - z przyjętymi wnioskami Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej - Druk Nr 13/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka

     

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino. - Druk Nr 14/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Kazimierz Fischbach

     

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino. - Druk Nr 15/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Nie głosowało:

 Kazimierz Fischbach

     

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/262/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gryfino. - Druk Nr 16/XXXIX
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Kazimierz Fischbach  Tomasz Namieciński    

Numer głosowania: 21
Przegłosowanie wniosku o przerwanie sesji do dnia 5 grudnia godz. 15.00
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas