Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 26.09.2013

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołów: z XXXV i XXXVI sesji

Radni głosowali następująco:
Za:
12
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 18
Za:
 

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Krzysztof Hładki
Jarosław Kardasz Eugeniusz Kuduk Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec
Eugeniusz Robak Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska

Przeciw:

Paweł Nikitiński Mieczysław Sawaryn    

Wstrzymało się:

Ewa De La Torre Elżbieta Kasprzyk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska

 

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Drzenin działki nr 22/24; 22/32; 22/31; 22/35; 22/34; 22/29; 22/36; 22/37; 22/38; 29/62; 29/61; 28/37; 28/26; 27/13 w obrębie geodezyjnym Drzenin. - z autopoprawkami projektodawców - Druk Nr 4/XXXVII

Radni głosowali następująco:
Za:
19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:
 

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki
Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska  

 

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Drzenin, obręb Drzenin. - z autopoprawkami projektodawców - Druk Nr 5/XXXVII

Radni głosowali następująco:
Za:
19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:
 

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki
Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska  

 

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem miejscowości i osad wiejskich na terenie Gminy Gryfino. - z autopoprawkami projektodawców - Druk Nr 6/XXXVII

 

Radni głosowali następująco:
Za:
18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:
 

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Krzysztof Hładki
Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński
Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec
Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Marek Suchomski
Zenon Trzepacz Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

Rafał Guga      

 

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo, Daleszewo, Łubnica. - Druk Nr 7/XXXVII

 

Radni głosowali następująco:
Za:
19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:
 

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki
Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska  

 

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo. - Druk Nr 8/XXXVII

Radni głosowali następująco:
Za:
19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki
Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska  

 

Numer głosowania: 7
Przegłosowanie wniosku Burmistrza o wycofanie z porządku obrad punktów: od XXIII. do XXVII.

Radni głosowali następująco:
Za:
8
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Jarosław Kardasz
Jerzy Piasecki Eugeniusz Robak Marek Suchomski Zenon Trzepacz

Przeciw:

Ewa De La Torre Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński
Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Ryszard Radawiec Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

Krzysztof Hładki      

 

Numer głosowania: 8
Przegłosowanie wniosku klubu GIS o zmianę porządku obrad sesji

Radni głosowali następująco:
Za:
14
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Ewa De La Torre Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk
Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński
Ryszard Radawiec Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Marek Suchomski
Zenon Trzepacz Jolanta Witowska    

Przeciw:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Eugeniusz Robak

Wstrzymało się:

Jerzy Piasecki      

 

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. - Druk Nr 24A/XXXVII

 

Radni głosowali następująco:
Za:
0
Przeciw: 16
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Przeciw:

Ewa De La Torre Kazimierz Fischbach Rafał Guga Krzysztof Hładki
Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński
Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Ryszard Radawiec Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

Tadeusz Figas Jerzy Piasecki Eugeniusz Robak  

 

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. - Druk Nr 24B/XXXVII

Radni głosowali następująco:
Za:
0
Przeciw: 15
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Przeciw:
 

Ewa De La Torre Rafał Guga Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz
Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
Paweł Nikitiński Ryszard Radawiec Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Jerzy Piasecki Eugeniusz Robak

 

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. - z autopoprawkami projektodawców -Druk Nr 9/XXXVII

 

Radni głosowali następująco:
Za:
6
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Jarosław Kardasz
Jerzy Piasecki Eugeniusz Robak    

Przeciw:

Ewa De La Torre Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński
Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Ryszard Radawiec Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

Krzysztof Hładki      

 

Numer głosowania: 12
Rozpatrzenie skargi Pani Lucyny Pietras na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - przegłosowanie projektu uchwały uznającego skargę za bezzasadną - Druk Nr 10/XXXVII

Radni głosowali następująco:
Za:
12
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Jarosław Kardasz
Janina Nikitińska Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak
Janusz Skrzypiński Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska

Przeciw:

Elżbieta Kasprzyk Paweł Nikitiński Mieczysław Sawaryn  

Wstrzymało się:

Ewa De La Torre Krzysztof Hładki Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński

 

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino. - Druk Nr 11/XXXVII

Radni głosowali następująco:
Za:
17
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Krzysztof Hładki
Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński
Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec
Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Marek Suchomski
Jolanta Witowska      

Przeciw:

Rafał Guga Zenon Trzepacz    

 

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. - Druk Nr 12/XXXVII

 

Radni głosowali następująco:
Za:
18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Krzysztof Hładki
Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński
Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec
Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Marek Suchomski
Zenon Trzepacz Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

Rafał Guga      

 

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno. - Druk Nr 13/XXXVII

Radni głosowali następująco:
Za:
19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki
Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska  

 

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5. Gryfino ­ ul. Łużycka 21. -
Druk Nr 14/XXXVII
 

Radni głosowali następująco:
Za:
5
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Jerzy Piasecki Eugeniusz Robak
Marek Suchomski      

Przeciw:

Ewa De La Torre Rafał Guga Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz
Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
Paweł Nikitiński Ryszard Radawiec Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Zenon Trzepacz Jolanta Witowska    

 

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II. -
Druk Nr 15/XXXVII
 

Radni głosowali następująco:
Za:
6
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 8
Nie głosowało: 1
Obecni: 19
Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Jarosław Kardasz
Eugeniusz Robak Marek Suchomski    

Przeciw:

Elżbieta Kasprzyk Paweł Nikitiński Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński

Wstrzymało się:

Ewa De La Torre Krzysztof Hładki Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński
Janina Nikitińska Ryszard Radawiec Zenon Trzepacz Jolanta Witowska

Nie głosowało:

Jerzy Piasecki      

 

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, w rejonie ul. Wodnika.

- Druk Nr 16/XXXVII
Radni głosowali następująco:
Za:
19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki
Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska  

 

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/247/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń. -
Druk Nr 17/XXXVII
 

Radni głosowali następująco:
Za:
18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Krzysztof Hładki
Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński
Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec
Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Marek Suchomski
Zenon Trzepacz Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

Ewa De La Torre      

 

Numer głosowania: 20
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowe, położone w obrębach ewidencyjnych nr 2 m. Gryfino i Wełtyń II. - Druk Nr 18/XXXVII

 

Radni głosowali następująco:
Za:
19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki
Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska  

 

Numer głosowania: 21
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino praw do nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3. - Druk Nr 19/XXXVII

Radni głosowali następująco:
Za:
19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki
Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska  

 

Numer głosowania: 22
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok. - z autopoprawkami Burmistrza -Druk Nr 20/XXXVII

Radni głosowali następująco:
Za:
14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Krzysztof Hładki
Jarosław Kardasz Eugeniusz Kuduk Janina Nikitińska Jerzy Piasecki
Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Janusz Skrzypiński Marek Suchomski
Zenon Trzepacz Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

Ewa De La Torre Elżbieta Kasprzyk Tomasz Namieciński Paweł Nikitiński
Mieczysław Sawaryn      

 

Numer głosowania: 23
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok. - z autopoprawkami Burmistrza - Druk Nr 21/XXXVII

 

Radni głosowali następująco:
Za:
4
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Eugeniusz Robak Janusz Skrzypiński

Przeciw:

Ewa De La Torre Rafał Guga Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz
Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński Janina Nikitińska
Paweł Nikitiński Mieczysław Sawaryn Marek Suchomski Zenon Trzepacz
Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec    

 

Numer głosowania: 24
Przegłosowanie wniosku Burmistrza o wycofanie Druku Nr 22/XXXVII z porządku obrad sesji

Radni głosowali następująco:
Za:
10
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Jarosław Kardasz
Jerzy Piasecki Eugeniusz Robak Janusz Skrzypiński Marek Suchomski
Zenon Trzepacz Jolanta Witowska    

Przeciw:

Ewa De La Torre Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk Tomasz Namieciński
Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Mieczysław Sawaryn  

Wstrzymało się:

Krzysztof Hładki Ryszard Radawiec    

 

Numer głosowania: 25
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok. - z autopoprawkami Burmistrza - Druk Nr 22/XXXVII

 

Radni głosowali następująco:
Za:
1
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Kazimierz Fischbach      

Przeciw:

Ewa De La Torre Krzysztof Hładki Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Mieczysław Sawaryn
Janusz Skrzypiński Marek Suchomski Zenon Trzepacz Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

Tadeusz Figas Rafał Guga Jarosław Kardasz Jerzy Piasecki
Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak    

 

Numer głosowania: 26
Przegłosowanie wniosku Burmistrza o zdjęcie Druków 23A/XXXXXVII i 23B/XXXXXXVII z porządku obrad sesji.

 

Radni głosowali następująco:
Za:
18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Ewa De La Torre Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga
Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Jerzy Piasecki
Ryszard Radawiec Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński
Marek Suchomski Jolanta Witowska    

Przeciw:

Zenon Trzepacz      

 

Numer głosowania: 27
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zbycia wyodrębnionego przedsiębiorstwa Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie. - Druk Nr 25/XXXVII

Radni głosowali następująco:
Za:
8
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19
Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Krzysztof Hładki Jarosław Kardasz
Jerzy Piasecki Eugeniusz Robak Marek Suchomski Jolanta Witowska

Przeciw:

Ewa De La Torre Rafał Guga Elżbieta Kasprzyk Eugeniusz Kuduk
Tomasz Namieciński Janina Nikitińska Paweł Nikitiński Ryszard Radawiec
Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński    

Wstrzymało się:

Zenon Trzepacz      

 

Numer głosowania: 28
Podjęcie uchwały w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych. - z autopoprawkami projektodawców - Druk Nr 26/XXXVII

Radni głosowali następująco:
Za:
8
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19
Za:

Tadeusz Figas Kazimierz Fischbach Rafał Guga Krzysztof Hładki
Jarosław Kardasz Janina Nikitińska Jerzy Piasecki Ryszard Radawiec

Przeciw:

Ewa De La Torre Elżbieta Kasprzyk Tomasz Namieciński Paweł Nikitiński
Eugeniusz Robak Mieczysław Sawaryn Janusz Skrzypiński Marek Suchomski
Zenon Trzepacz Jolanta Witowska    

Nie głosowało:

Eugeniusz Kuduk