Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 12.07.2013


Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok - Druk Nr 1/XXXVI
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Ewa De La Torre      

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  

Numer głosowania: 2
Przegłosowanie wprowadzenia do porządku obrad sesji punktu: „Powierzenie obowiązku reprezentowania Rady Miejskiej w Gryfinie na posiedzeniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 17 lipca 2013 r. i w innych dniach, w przypadku przerwania i przełożenia posiedzenia na inny termin.”
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Ewa De La Torre  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz
 Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Rafał Guga  Jacek Kawka  

Numer głosowania: 3
Przegłosowanie trzyosobowej reprezentacji Rady Miejskiej w Gryfinie na posiedzeniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 17 lipca 2013 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  

Numer głosowania: 4
Przegłosowanie udzielenia pełnomocnictwa: Radnej Jolancie Witowskiej, Radnej Elżbiecie Kasprzyk, Radnej Ewie De La Torre do reprezentowania Rady Miejskiej w Gryfinie na posiedzeniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 13

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

 Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  

Wolne wnioski i zakończenie sesji.