Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 12 lipca 2013 r. o godz. 1530

I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok – DRUK Nr 1/XXXVI

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały

III. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013 – DRUK Nr 2/XXXVI

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały

IV. Wolne wnioski i zakończenie sesji.