Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Guga Rafał obecny obecny
2 Kuduk Eugeniusz obecny obecny
3. Nikitińska Janina obecna obecna
4. Robak Eugeniusz obecny obecny
5. Radawiec Ryszard obecny obecny
6. Trzepacz Zenon obecny obecny
7. Witowska Jolanta obecna obecna