Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 21 marca 2013r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu 28/13

II. Analiza realizacji wniosków złożonych przez Komisję za rok 2011 i 2012

III. Analiza sprawozdań z ferii zimowych przeprowadzonych w szkołach w Bibliotece Publicznej jej filach oraz GDK i świetlicach wiejskich

IV. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za 2012 rok i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2013 rok – DRUK Nr 1/XXXII

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. rozpatrzenie wezwania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. do usunięcia naruszenia prawa – DRUK Nr 2/XXXII
  2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2013 roku” – DRUK Nr 4/XXXII
  3. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków funduszu sołeckiego – DRUK Nr 5/XXXII

VI. Wolne wnioski i informacje