Wyniki głosowania - część II z 05.12.2012

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z c.d. XXVIII sesji Rady Miejskiej, z dnia 05.12.2012

Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. - Druk Nr 20/XXVIII

Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn  

Wstrzymało się:

 Janina Nikitińska  Janusz Skrzypiński    

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XXXIX/497/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz, z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe. - przegłosowanie zmiany porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Mieczysław Sawaryn  

Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok. - Druk Nr 25/XXVIII
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Mieczysław Sawaryn      

Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Ryszard Radawiec