Okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR LII/423/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

UCHWAŁA NR XXIX/253/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/220/12 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.