Wyniki głosowania - część II z 25.10.2012

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z c.d. XXVI sesji Rady Miejskiej, z dnia 25.10.2012

Numer głosowania: 1
Informacja Burmistrza nt. Targowiska Miejskiego w Gryfinie oraz wystąpienie przedstawiciela kupców. - przegłosowanie zmiany porządku obrad

Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 2
Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino. - przegłosowanie poprawki radnego Gugi do projektu uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 13
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Numer głosowania: 3
Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino. - przegłosowanie uchwały w sprawie skierowania do służb państwowych wniosku o zbadanie i kontrolę prawidłowości przeprowadzenia i finansowania remontów dróg gminnych na terenie miasta Gryfino
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 21

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jarosław Kardasz
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak    

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jacek Kawka  Ryszard Radawiec  

Numer głosowania: 4
Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie. - przegłosowanie uchwały w sprawie skierowania do służb państwowych wniosku o zbadanie i kontrolę prawidłowości wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów PEC sp. z o.o. w Gryfinie
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz  

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Rafał Guga  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Marek Suchomski
 Jolanta Witowska