Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 października 2012 r. o godz. 1300

I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych  w okręgach wyborczych – DRUK NR 1/XXVII

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

III. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino – DRUK NR 2/XXVII

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2013 – DRUK NR 3/XXVII

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 4/XXVII

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 r. – DRUK NR 5/XXVII

  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.

VII. Wolne wnioski i informacje.