Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 11 października 2012 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. – DRUK  Nr 1/XXVI.

 • uwagi i zapytania.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry – DRUK Nr 2/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 3/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXIX/497/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 sierpnia 2005 r. – DRUK Nr 6/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. – DRUK  Nr 5/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK Nr 4/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok – DRUK Nr 7/XXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 8/XXVI.

XI. Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 9/XXVI.

XII.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XIII. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XIV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XIII.

XV. Wolne wnioski i zakończenie sesji.