Materiały na sesję

 

  1. DRUK  Nr 1/XXVI - Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.
  2. DRUK  Nr 2/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry
  3. DRUK  Nr 3/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino
  4. DRUK  Nr 4/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino
  5. DRUK  Nr 5/XXVI - Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r.
  6. DRUK  Nr 6/XXVI - Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXIX/497/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 sierpnia 2005 r.
  7. DRUK  Nr 7/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok
  8. DRUK  Nr 8/XXVI - Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino
  9. DRUK  Nr 9/XXVI - Przedstawienie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie