Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, z dnia 13.08.2012

Numer głosowania: 1
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. - przegłosowanie zmiany porządku obrad

Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 17

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz
 Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Kazimierz Fischbach  Eugeniusz  Robak  

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Eugeniusz  Robak