Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 13 sierpnia 2012 r. o godz. 1530

I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino aktualnej sytuacji budżetowej w związku z uchyloną przez SKO decyzją o wymiarze podatku za 2006 rok wobec GiEK PGE ZEDO w Nowym Czarnowie.

III. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino informacji o stanie finansów oraz inwestycji gminnych, poprzez:

 1. określenie faktycznego stanu długu publicznego gminy Gryfino na dzień 1 sierpnia 2012 r.;
 2. odpowiedź na pytanie, czy gmina Gryfino zamierza w tym roku zaciągnąć kolejne kredyty, zobowiązania lub dodatkowo obciążyć majątek własny?
 3. przedstawienie treści orzeczenia SKO w zakresie decyzji podatkowych wydanego 20 lipca br. w sprawie podatku za 2006 rok, ustalonego decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino;
 4. przedstawienie całości kosztów prawnych, opinii rzeczoznawców, poniesionych do tej pory kosztów egzekucyjnych oraz ich spodziewanej wysokości w odniesieniu do całości prowadzonego postępowania egzekucyjnego komornika skarbowego w związku z zabezpieczeniem roszczeń gminy wynikających z wystawionych przez Burmistrza decyzji podatkowych, począwszy od 2002 roku;
 5. wskazanie podstaw zaplanowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochodów bieżących w kolejnych latach, na znacznie wyższym poziomie niż osiąganych obecnie w sytuacji uchylenia decyzji podatkowej;
 6. założeń projektu budżetu na 2013 r., z uwzględnieniem uchylenia decyzji Burmistrza w sprawie wymiaru podatku wobec PGE GiEK ZEDO za 2006 rok;
 7. podanie szczegółowych informacji o prowadzonych przez gminę zadaniach:
  • przebudowie środkowej części nabrzeża,
  • przebudowie północnej części nabrzeża,
  • uzbrojeniu parku przemysłowego,
  • budowie budynku komunalnego,
  • kanalizacji Pniewa i Żórawek,
  • kanalizacji ul. Targowej w Gryfinie
  • budowy świetlicy wiejskiej w Wirowie.

IV. Dyskusja i wnioski.

V. Zamknięcie obrad.