Wyniki głosowania - część II z 26.07.2012

 

GŁOSOWANIE RADNYCH  Głosowania z

 

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z c.d. XXIII sesji Rady Miejskiej, z dnia 26.07.2012

Numer głosowania: 1
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2011 i nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok i sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011

Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz  Robak  Marek Suchomski

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Wstrzymało się:

 Ryszard Radawiec

     

Numer głosowania: 2
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2011 i nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z wykonania budżetu za 2011 rok.
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz  Robak  Marek Suchomski

Wstrzymało się:

 Ryszard Radawiec