Rejestr petycji - Rada Miejska

BOR.152.7.2021

 Nr petycji (CRP)  BOR.152.7.2021
 Data złożenia petycji 12.05.2021 r.
 Podmiot wnoszący petycję mieszkańcy ul. Polnej w Pniewie – osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję Edward Ludwisiak
 Przedmiot petycji remont nawierzchni ul. Polnej w Pniewie 
 Skan petycji  skan petycji  BOR.152.7.2021
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 17.07.2021 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 26.08.2021 r.
 Przebieg postępowania Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 Opinie w sprawie petycji  - 
 Sposób załatwienia petycji Petycja uznana w części za zasadną, Uchwała Nr XL/318/21