Rejestr petycji - Burmistrz

5/2018

 Nr petycji (CRP)  CRP - 5/2018
 Data złożenia petycji  15.11.2018 r.
 Podmiot wnoszący petycję Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa
 Przedmiot petycji Dokonanie analizy w zakresie wdrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
 Skan petycji skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 14.02.2019 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 28.11.2018 r.
 Przebieg postępowania Analiza została dokonana przed terminem wniesienia petycji
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji Przesłanie odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej
Skan odpowiedzi