Rejestr petycji - Rada Miejska

BOR.152.5.2021

 Nr petycji (CRP)  BOR.152.5.2021
 Data złożenia petycji  10.02.2021 r.
 Podmiot wnoszący petycję  Teresa Garland
 Przedmiot petycji wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
 Skan petycji  skan petycji BOR.152.5.2021
 Obowiązujący termin załatwienia petycji  petycja wielokrotna
 Faktyczny termin załatwienia petycji  27 maja  2021
 Przebieg postępowania Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji Petycja uznana za bezzasadną
UCHWAŁA NR XXXV/289/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących wyrażenia opinii w przedmiocie przeprowadzenia referendum ludowego