Rejestr petycji - Rada Miejska

BOR.152.2.2016

 Nr petycji (CRP)  BOR.152.2.2016
 Data złożenia petycji  1 czerwca 2016 r.
 Podmiot wnoszący petycję  Mieszkańcy os. Taras Północ
 Przedmiot petycji  Budowa placu zabaw przy ul. Opolskiej
 Skan petycji  skan petycji BOR.152.2.2016
 Obowiązujący termin załatwienia petycji  1 września 2016 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji  30 czerwca 2016 r.
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji   Odpowiedź