Rejestr petycji - Rada Miejska

BOR.152.5.2021

 Nr petycji (CRP)  BOR.152.5.2021
 Data złożenia petycji  02.03.2021 r.
 Podmiot wnoszący petycję  Brak zgody na ujawnienie  w art. 4 ust. 3 ustawy  o petycjach 
 Przedmiot petycji wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
 Skan petycji  skan petycji BOR.152.5.2021
 Obowiązujący termin załatwienia petycji  petycja wielokrotna
 Faktyczny termin załatwienia petycji 27 maja 2021 r.
 Przebieg postępowania Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji Petycja uznana za bezzasadną
UCHWAŁA NR XXXV/289/21 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących wyrażenia opinii w przedmiocie przeprowadzenia referendum ludowego