Rejestr petycji - Rada Miejska

BOR.152.1.2020

 Nr petycji (CRP)  BOR.152.1.2020
 Data złożenia petycji  09.03.2020 r.
 Podmiot wnoszący petycję  Brak zgody na ujawnienie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
 Przedmiot petycji  utworzenie kąpieliska miejskiego na d jeziorem  Wełtyńskim
 Skan petycji   skan petycji BOR.152.1.2020
 Obowiązujący termin załatwienia petycji  art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. ustawy o petycjach
 Faktyczny termin załatwienia petycji 27 sierpnia 2020 r.
 Przebieg postępowania Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z udziałem przedstawicieli wnoszących petycję
 Opinie w sprawie petycji  -
 Sposób załatwienia petycji Postulat uznany za zasadny, uchwała nr XXIV/201/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27.08.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim