Rejestr petycji - Rada Miejska

BOR.152.5.2020

 Nr petycji (CRP)  BOR.152.4.2020
 Data złożenia petycji  11.12.2020 r.
 Podmiot wnoszący petycję
Brak zgody na ujawnienie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
 Przedmiot petycji uchwalenie nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowej stawki tej opłaty
 Skan petycji   skan petycji BOR.152.5.2020
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 11.03.2021
 Faktyczny termin załatwienia petycji  
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji