Rejestr petycji - Rada Miejska

BOR.152.3.2021

 Nr petycji (CRP)  BOR.152.3.2021
 Data złożenia petycji  29.01.2021 r.
 Podmiot wnoszący petycję
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Marii Konopnickiej 5-11 w Gryfinie
 Przedmiot petycji wprowadzenie nowej metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 Skan petycji  skan petycji BOR.152.3.2021
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 29.04.2021
 Faktyczny termin załatwienia petycji  
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji