Rejestr petycji - Burmistrz

6/2016

 Nr petycji (CRP)  6/2016
 Data złożenia petycji  10 października 2016 r.
 Podmiot wnoszący petycję  Szulc-Efekt Sp. z o.o.
 ul. Poligonowa 1
 04-051 Warszawa 
 Przedmiot petycji Prośba o przekazanie informacji o III edycji programu edukacyjno-społecznego „Wzorowa Łazienka” marki Domestos do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino.
 Skan petycji  skan petycji 6/2016
 Obowiązujący termin załatwienia petycji  10 stycznia 2017 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji  17 października 2016 r.
 Przebieg postępowania Przekazano informacje do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji Przekazano informacje do wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino