Rejestr petycji - Burmistrz

3/2019

 Nr petycji (CRP) CRP - 3/2019
 Data złożenia petycji 24.07.2019 r.
 Podmiot wnoszący petycję Sołtys Sołectwa Włodkowice
 Przedmiot petycji W sprawie nowych punktów oświetleniowych
 Skan petycji skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 24.10.2019 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 16.10.2019 r.
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji Petycja została uwzględniona