Rejestr petycji - Burmistrz

3/2020

 Nr petycji (CRP) CRP - 3/2020
 Data złożenia petycji 22.09.2020 r.
 Podmiot wnoszący petycję Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
 Przedmiot petycji
Zakup środków związanych ze zwalczaniem pandemii.
 Skan petycji skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 22.12.2020 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 29.09.2020
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji Odpowiedź