Rejestr petycji - Burmistrz

CRP - 2/2021

 Nr petycji (CRP)  CRP - 2/2021
 Data złożenia petycji 12.05.2021 r.
 Podmiot wnoszący petycję Mieszkańcy ulicy Polnej. Osoba reprezentująca podmiot wnoszący petycję: Edward Ludwisiak
 Przedmiot petycji W sprawie pilnego remontu nawierzchni ul. Polnej w Pniewie
 Skan petycji  skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 12.08.2021 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 10.08.2021 r.
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji Petycja została uwzględniona w części - odpowiedź