Rejestr petycji - Burmistrz

2/2017

 Nr petycji (CRP)  2/2017
 Data złożenia petycji  9 czerwca 2017 r.
 Podmiot wnoszący petycję Dr Bogusław Feder
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Fundacja
 Przedmiot petycji Petycja w sprawie umieszczenia w oficjalnym serwisie internetowym Gminy Gryfino banneru promującego serwis mikroporady.pl
 Skan petycji  skan petycji 2/2017
 Obowiązujący termin załatwienia petycji  9 września 2017 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 22.08.2017 r.
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji  Udzielono odpowiedzi