Rejestr petycji - Burmistrz

2/2020

 Nr petycji (CRP) CRP - 2/2020
 Data złożenia petycji 07.08.2020 r.
 Podmiot wnoszący petycję Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
 Przedmiot petycji
W sprawie udostępniania przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie płynów do dezynfekcji
 Skan petycji skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 07.11.2020 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 06.11.2020.r.
 Przebieg postępowania -
 Opinie w sprawie petycji -
 Sposób załatwienia petycji Petycja została uwzględniona - odpowiedź