Rejestr petycji - Burmistrz

1/2017

 Nr petycji (CRP)  1/2017
 Data złożenia petycji  14 lutego 2017 r.
 Podmiot wnoszący petycję  Szulc-Efekt Sp. z o.o.
 ul. Poligonowa 1
 04-051 Warszawa 
 Przedmiot petycji  Petycja w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji
 Skan petycji  skan petycji 1/2017
 Obowiązujący termin załatwienia petycji  14 maja 2017 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji    8 marca 2017 r.
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji  Udzielenie odpowiedzi, umieszczenie w BIP