Rejestr petycji - Burmistrz

3/2017

 Nr petycji (CRP)  3/2017
 Data złożenia petycji  17 czerwca 2017 r.
 Podmiot wnoszący petycję  WESTRAND M. Szatkowski Sp. J. ul Kłobucka 13, 02-699 Warszawa
 Przedmiot petycji  Aby Kierownik jednostki (Adresat petycji) - opublikował w swojej Oficjalnej Stronie Internetowej - załączony Baner dotyczący zbliżającej się Konferencji związanej z poruszaną wyżej problematyką zapobiegania uciążliowści zapachowej. Pełna nazwa Konferencji: "Rozwiazywanie problemów odorowych w  świetle ostatnich osiągnięć naukowych".
 Skan petycji  skan petycji 2/2017
 Obowiązujący termin załatwienia petycji  17 września 2017 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji  27.07.2017 r.
 Przebieg postępowania  nie prowadzono postępowania administracyjnego
 Opinie w sprawie petycji  nie wymagano
 Sposób załatwienia petycji  informacje o planowanej konferencji -przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym, zgodnie z petycją zamieszczono na stronie oficjalnej www.gryfino.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce petycje