Rejestr petycji - Burmistrz

3/2016

 Nr petycji (CRP)  3/2016
 Data złożenia petycji  6 lipca 2016 r.
 Podmiot wnoszący petycję  Szulc-Efekt Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa 
 Przedmiot petycji  Petycja o dokonanie archiwizacji w zasobach Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przedmiotowej petycji wraz z załącznikami jako wkładu do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojęcia „efektywności energetycznej”
 Skan petycji  Skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji  6 października 2016 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji  6 września 2016 r.
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji  Petycja została uwzględniona -  Odpowiedź