Rejestr petycji - Burmistrz

1/2020

 Nr petycji (CRP) CRP - 1/2020
 Data złożenia petycji 25.06.2020 r.
 Podmiot wnoszący petycję Brak zgody na ujawnienie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
 Przedmiot petycji
W sprawie zamontowania progów zwalniających na ulicy Lipowej w miejscowości  Wysoka Gryfińska
 Skan petycji skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 25.09.2020 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 25.09.2020 r.
 Przebieg postępowania  -
 Opinie w sprawie petycji  -
 Sposób załatwienia petycji Petycja została uwzgędniona - odpowiedź