Rejestr petycji - Burmistrz

4/2016

 Nr petycji (CRP)  4/2016
 Data złożenia petycji  28 sierpnia 2016 r.
 Podmiot wnoszący petycję  Szulc-Efekt Sp. z o.o.
 ul. Poligonowa 1
 04-051 Warszawa 
 Przedmiot petycji  Aby pracownicy w ramach przydzielonych im kompetencji dokonali analizy problematyki związanej z „efektywnością energetyczną”
 Skan petycji   skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji  28 listopada  2016 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji  26 września 2016 r.
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji  udzielono odpowiedzi Podmiotowi zgłaszającego petycję (pismo z dnia 26.09.2016 r.) Wydziały UMiG Gryfino odpowiadające z zadania związane z efektywnością energetyczną, zapoznały się z treścią petycji oraz treścią załączonych do niej opinii.